05 12 2011

TARİH NEDİR? (Edward Hallett Carr) ''özet''

3. BÖLÜM

Tarih bir bilim değildir.Olgu olduğu  ileri sürülen deneysel malzemeleri kullanarak ilkeler için kanıtlar elde edriz, deneysel malzemeleri de ilkelere dayanarak seçer, analiz eder yorumlarız.Sonuç aynı yere dönmek değil, ilkeler ve olgular, kural ve uygulama arasındaki karşılıklı etkileşim içinde yeni buluşlara doğru ilerlemedir.Bunlar bilimsel düşünmeyi mümkün kılarlar Tarihi dönemlere bölmek bir olgu değil, gerekli bir varsayım ya da düşünce aracıdır, aydınlatıcı olduğu derecede geçerlidir, sağlamlığıda yoruma bağlıdır.

Biilim il etarih arasındakiler: 1)tarih yalnız ve tek şeylerle , bilim ise genel şeylerle ilgilenir.2) tarihten ders çıkmaz.3) tarih geleceği önceden haber veremez.4) tarihte insan kendini gözlediği için: tarih zorunlu olarak özneldir.5) tarih bilimin tersine din ve ahlak sorunlarını işin içine katar.

Tarihçi kendi kanıtını sınamak için sürekli genelleme kullannır.Tarih okuruda tarih yazıcısı    gibi sürekli bir genellemecidir, bunu tarihçinin gözlemlerini kendine daha bildik gelen öteki tarihi bağlamlara uygulayarak yapar.Genellemenin tarih eyabancı olduğunu söylemek saçmadır; tarihçi genellemelerle beslenir.''Tarihçiyi tarihi olgular toplayıcısından ayırt eden genellemedir'' Tarih biricik il egenel arasındaki ilişkiyle uğraşır.Tarihçi olarak olgu ile yorumu birbirinden ayıramayacağımız gibi bunları da birbirinden hiç ayıramayız ya da birini ötekin egöre  öncelik veremeyiz.

Tarihin ilşevi, geçmiş v eyaşanılan zaman hakkında daha sağlam bir anlayışı bunların karşılıklı ilişkileri içinde iletmektir.Tarih bütünüyle göreliliğin içindedir.(göre=uygun olmak) Tarih, tarihçiyle olguları arasındaki etkileşme sürecidir.Tarihçi tanrıdan yararlanamaz.(mesela bir olaya tanrının işidir diyemez)

Tarih harekettir ve hareket karşılaştırma demektir.Tarihçi bütün bilim adamları gibi durmadan^''niçin'' sorusunu sopran bir yaratıktır.

 

(BU ÖZET SADECE ustamihriban.blogcu.com 'DA BULUNMAKTADIR)  

1473
0
0
Yorum Yaz